GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu pomoc praca kontakt
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

Serwer PROXY

Usługa testowa - ogólnodostępna dla wszystkich abonentów. O zakończeniu testów poinformujemy.

Usługa serwera PROXY dla naszych Klientów pozwala na korzystanie ze stron WWW bez limitu szybkości, czyli nawet do 100 Mb/s. Dostępna jest dla wszystkich chętnych. W czasie testów oczekujemy również uwag i sugestii co do technicznych zalet i wad nowego rozwiązania.

Na temat nowej usługi możesz wyrazić swoją opinię na forum.

DANE SERWERA PROXY:
Adres IP: 10.0.200.1
Port: 3128
Obsługiwane protokoły: wyłącznie HTTP i FTP
Skrypt konfiguracji automatycznej: http://www.do.pl/proxy.pac

UWAGA! Serwera PROXY nie należy używać do obsługi:
Protokołów: SSL (HTTPS), SOCKS, Gopher, WAIS
Adresów: *.generacja.pl, *.lan, 10.*.*.*, 192.168.*.* i innych adresów lokalnych


PORADNIK KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI DO OBSŁUGI SERWERA PROXY

1. Internet Explorer
2. Mozilla Firefox
3. Opera

1. DLA PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

KROK 1: Z górnego menu przeglądarki wybieramy odpowiednio Narzędzia i Opcje internetowe:

KROK 2: W oknie Opcje internetowe przechodzimy do zakładki Połączenia i wybieramy w niej Ustawienia sieci LAN:

KROK 3.1: KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (ZALECANA)
Aby skorzystać z konfiguracji automatycznej serwera PROXY należy w oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji i w polu Adres wprowadzić http://www.do.pl/proxy.pac oraz kliknąć OK:

KROK 3.2.1: KONFIGURACJA RĘCZNA
Aby poprawnie skonfigurować ręcznie obsługę serwera PROXY należy w oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) zaznaczyć opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN (...) i Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych oraz wybrać Zaawansowane:

KROK 3.2.2: W oknie Ustawienia serwera proxy konfigurujemy wyłącznie typy HTTP i FTP.
W polach Adres używanego serwera proxy dla typu HTTP i FTP wprowadzamy adres IP 10.0.200.1 oraz w polach Port numer 3128. W polu Nie używaj serwera proxy do adresów zaczynających się od wprowadzamy adresy *.generacja.pl;*.lan;10.*.*.*;192.168.*.* i klikamy OK:

KROK 3.2.3: W oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) klikamy OK.

KROK 4: W oknie Opcje internetowe wybieramy Zastosuj, klikamy OK i restartujemy przeglądarkę. Od tej pory powinniśmy przeglądać strony przy pomocy szybkiego serwera PROXY.

* * *

2. DLA PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX

KROK 1: Z górnego menu przeglądarki wybieramy odpowiednio Narzędzia i Opcje...:

KROK 2: W oknie Opcje wybieramy menu Zaawansowane. Następnie przechodzimy do zakładki Sieć i wybieramy w niej Ustawienia...:

KROK 3.1: KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (ZALECANA)
Aby skorzystać z konfiguracji automatycznej serwera PROXY należy w oknie Ustawienia połączenia zaznaczyć opcję Adres URL automatycznej konfiguracji i w pustym polu wprowadzić adres http://www.do.pl/proxy.pac oraz kliknąć OK:

KROK 3.2: KONFIGURACJA RĘCZNA
W oknie Ustawienia połączenia konfigurujemy wyłącznie protokoły Serwer proxy HTTP i Serwer proxy FTP.
Aby poprawnie skonfigurować ręcznie obsługę serwera PROXY należy w polach Serwer proxy HTTP i Serwer proxy FTP wprowadzić adres IP 10.0.200.1 oraz w polach Port numer 3128. W polu Nie używaj proxy dla wprowadzamy adresy localhost, 127.0.0.1, .generacja.pl, .lan, 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 i klikamy OK:

KROK 4: W oknie Opcje klikamy OK i restartujemy przeglądarkę. Od tej pory powinniśmy przeglądać strony przy pomocy szybkiego serwera PROXY.

* * *

3. DLA PRZEGLĄDARKI OPERA

KROK 1: Z górnego menu przeglądarki wybieramy odpowiednio Narzędzia i Preferencje...:

KROK 2: W oknie Preferencje wybieramy zakładkę Zaawansowane. Następnie przechodzimy do menu Sieć i wybieramy tam Serwery proxy...:

KROK 3.1: KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (ZALECANA)
Aby skorzystać z konfiguracji automatycznej serwera PROXY należy w oknie Serwery proxy zaznaczyć opcję Użyj automatycznej konfiguracji proxy i w pustym polu wprowadzić adres http://www.do.pl/proxy.pac oraz kliknąć OK:

KROK 3.2: KONFIGURACJA RĘCZNA
W oknie Serwery proxy konfigurujemy wyłącznie protokoły HTTP i FTP.
Aby poprawnie skonfigurować ręcznie obsługę serwera PROXY należy w polach HTTP i FTP wprowadzić adres IP 10.0.200.1 oraz w polach Port numer 3128. Następnie zaznaczamy opcję Włącz HTTP 1.1 dla proxy. W polu Nie używaj proxy dla poniższych adresów wprowadzamy adresy *.generacja.pl, *.lan, 10.*.*.*, 192.168.*.* i klikamy OK:

KROK 4: W oknie Preferencje klikamy OK i restartujemy przeglądarkę. Od tej pory powinniśmy przeglądać strony przy pomocy szybkiego serwera PROXY.

* * *

> powrót do góry <